Troeven

David Dehenauw

6 redenen om zeker te kiezen voor het GO! Blankenberge

 1. Degelijk kwaliteitsonderwijs, steunend op onze schoolvisie
  Een traditie van 129 jaar met veel bekende oud-leerlingen
  (o.a. VTM-weerman David Dehenauw, Monica De Coninck,...).
 2. Een pedagogisch project
  Rekening houdend met ieders persoonlijkheid, waar het welbevinden van de leerling centraal staat.
 3. Bekwame en ervaren leerkrachten
  Zorgen voor individuele begeleiding en kennen hun leerlingen door en door: studiebegeleiding, inhaallessen, CLB,...
 4. Open en dynamische school
  In een veilige groene omgeving, gemakkelijk en veilig bereikbaar.
 5. Dynamische ouder- en leerlingenraad
  Iedereen mag mee denken en beslissen.
 6. O.a. projectweken, uitstappen en buitenschoolse activiteiten
  Alle opvoedings- en vormingscomponenten komen aan bod.

Project 'groene school'

Op ons schooldomein is er voor elk wat wils. Voor onze natuurvrienden is er een educatieve vijver waar heel wat te zien is. Voor de sportievelingen onder ons is het schooldomein zo ingericht dat men er kan sporten in een groene omgeving. Voor leerlingen die liever wat keuvelen, zijn er zitbanken voorzien.

De leerkrachten van het vakonderdeel wetenschappelijk werk werken rond het project 'groene school'. Zowel tijdens als buiten de lesuren staat de natuur centraal.

Gezondheidsbeleid

Het team van de werkgroep gezondheidsbeleid houdt zich bezig met o.a. waterbeleid, verkeersbeleid, gezond eten, anti-pestgedrag, fluojasjes, anti-tabaksreclame, middagsport, hygiëne, fietsatelier,...

Maerlant Atheneum in een groene omgeving

ICT en media

leerlingen aan het Smartboard

Van Smartschool tot SMART Board

In september 2006 lanceerden we ons digitaal school- en leerplatform Smartschool. Een jaar later werd het eerste digitaal schoolbord (SMART Board) in gebruik genomen. Intussen zijn alle klassen uitgerust met een digitaal schoolbord.

Digitale schoolagenda's

In samenwerking met het IT-bedrijf Smartbit en het Vlaams Ministerie van Onderwijs werd in september 2009 een pilootproject inzake digitale schoolagenda's en online puntenboeken opgezet. Wegens succes gebruiken alle leerlingen voortaan een digitale schoolagenda en een online puntenboek, aangevuld met een beperkte (afgeslankte) papieren schoolagenda. Op die manier zijn alle leerlingen van de Maerlant Middenschool nu al klaar om vlot de 21ste eeuw tegemoet te gaan.

Exclusief lespakket in Vlaanderen: media

Sinds september 2009 programmeert de Maerlant Middenschool het lespakket media. Wie zich graag creatief uitleeft met klank- en beeldmateriaal, kan dit exclusieve vak volgen in het tweede jaar A (moderne wetenschappen). Zelf een filmpje maken, foto's retoucheren, een eigen website onderhouden of een computerspel programmeren: het zijn maar enkele lesinhouden van dit bijzondere vak.

Week van de fiets

De veiligheid van de leerlingen is voor ons zeer belangrijk. Om zowel de veiligheid als de gezondheid (beweging) te promoten, organiseren we jaarlijks een week van de fiets.

Elke dag zijn er duizenden scholieren op de baan met de fiets; waarschijnlijk zal uw zoon of dochter ook wel een aantal verplaatsingen al fietsend doorvoeren. Het is een gezonde manier om even aan lichaamsbeweging te doen en tegelijkertijd een beetje minder uitlaatgassen in de natuur te lozen. Maar wanneer men als fietser in het verkeer komt, moet men een heleboel ingewikkelde, dynamische informatie verwerken.

Daarom maken wij samen met onze leerlingen (tijdens de lessen lichamelijke opvoeding) een fietstocht, waarbij we langs de complexe punten van de omgeving van Blankenberge fietsen. Er wordt ook een fietsbehendigheidsparcours gevolgd om de leerlingen stuurvaardigheid bij te brengen. Ook in de andere lessen wordt er aandacht besteed aan verkeersveiligheid en beweging.

Fietsatelier

Vaak en spijtig genoeg gaan jongeren het verkeer in met een fiets die niet voldoet aan de huidige normen: er zit bijvoorbeeld geen reflector op, de bel is niet duidelijk hoorbaar,... Om deze en andere kleine ongemakken aan de fiets te herstellen is er in de school een fietsatelier, waarbij de leerlingen (onder begeleiding) zelf leren hoe ze hun fiets kunnen herstellen en onderhouden. Leerlingen leren hun fiets nakijken op veiligheid. Ook voor kleine herstelwerkzaamheden kunnen ze bij ons terecht. Het is geenszins onze bedoeling om de fietshandelaren van Blankenberge concurrentie aan te doen. Als er reparaties nodig zijn waarvoor reserve-onderdelen vereist zijn, moet de leerling zelf voor die onderdelen zorgen.

Als een leerling leert om zijn/haar fiets beter te onderhouden, zal hij/zij er ook meer aandacht aan besteden, veiliger fietsen ... en vaker fietsen. Op de Maerlant Middenschool loopt alles op wieltjes!

Fiets veilig

Leerlingenraad

Tijdens de leerlingenraad worden allerlei wensen van de klas kenbaar gemaakt. Elke klas vaardigt 2 vertegenwoordigers af en zo wordt een bestuur samengesteld. Bestaande uit een:

 • Voorzitter
 • Ondervoorzitter
 • Secretaris

Leerlingenraad

GWP 

Onze eerste graad zet jaarlijks in op een GWP (Geïntegreerde WerkPeriode). Er is voor elk wat wils: wat sport, natuurbeleving, cultuur, ... . Een belevenis die je niet mag missen! Onze leerlingen vertrekken dan met zijn allen naar verschillende bestemmingen. Onze eerstejaars verkennen onze ommestreken. De tweedes daarentegen trekken eropuit naar Hasselt met overnachtingen. (De bestemming kan wijzigen in de loop van het schooljaar).

GWP eerstes (thuisblijvers)

Blankenberge en omstreken! Een programma gevuld met allerhande activiteiten zoals museumbezoeken, sport, zoektochten, ... en dit op verschillende plaatsen.

GWP tweedes

Bestemming: Hasselt

Sportactiviteiten

Daarnaast stimuleren we de leerlingen om deel te nemen aan sportactiviteiten tijdens de middagpauze (of tijdens naschoolse uren). Het is namelijk al lang bewezen dat leerlingen die op een gezonde manier hun pauze gebruiken, ook beter presteren in de klas.

De middagsport gaat door op het multifunctionele sportveld naast de speelplaats. Om 12.35 uur geeft de leerkracht lichamelijke opvoeding een fluitsignaal en verzamelen de ingeschreven leerlingen op de speelplaats. Wie zijn naam hoort, mag doorgaan naar het grasveld. Laatkomers sluiten niet meer aan bij de activiteit (dit om orde en overzicht op het domein te bewaren).

De activiteiten houden we zeer eenvoudig (bv. voetbal, tussen 2 vuren, volley,...). Wij focussen ons niet op het lesgeven, maar streven naar spel en plezier. Onze grootste doelstelling richt zich tot spelplezier, gezond bewegen en bevorderen van sociale relaties. Competitie past niet in dit plaatje. Een goede verstandhouding is belangrijk. We proberen dit zoveel mogelijk mee te geven aan de leerlingen. Ook in het kader van pesten is dit volgens ons een goed initiatief. Via spel en sport maken de leerlingen plezier en gaan ze anders met elkaar om.

Leerlingen in actie

Sportactiviteiten

Partners

Scholengroep 25

Go onderwijs

Leeromgeving

Smartschool

Volg ons