Studies

Wie kan dit leerjaar aan?

Iedereen die met vrucht het 6de leerjaar van het basisonderwijs heeft gevolgd en die een getuigschrift basisonderwijs heeft

Welke zijn de mogelijkheden?

 • Een aangepaste vorming die op een dynamische wijze met moderne middelen iedereen zo ver mogelijk tracht te brengen
 • De kans om voor bijkomende uren de leerstof uit te diepen of bij te werken
 • Het leren studeren en de geleidelijke aanpak van zoveel mogelijk vormingsonderdelen (cultuur-, opvoedings-, orde en tucht-, karaktervorming en zelfdiscipline)

Wat na het 1ste jaar A?

De leerling kan toegelaten worden tot alle richtingen van het tweede leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs.

Lessentabel

Basisvorming in 1A (27 lesuren)

2 lt.   Godsdienst/niet-confessionele zedenleer

2 lt.   Aardrijkskunde

2 lt.   Engels

4 lt.   Frans

1 lt.   Geschiedenis

2 lt.   Lichamelijke opvoeding

1 lt.   Artistieke vorming

1 lt.   Natuurwetenschappen

4 lt.   Nederlands

2 lt.   Techniek

5 lt.   Wiskunde

1lt.    BUDG€T

Uitbreidingspakket in 1A (2 lesuren)

 • STEM-wetenschappen EN taallabo
 • Coaching (enkel op advies van de school)

Keuzegedeelte in 1A (3 lesuren)

 • Latijn
 • Sport
 • Modules (wereldkeuken, human arts)

Wie kan dit leerjaar aan?

 • Jongens of meisjes die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt en die aangepast onderwijs willen volgen in verhouding tot hun mogelijkheden
 • Leerlingen die zich voorbereiden op een beroep en die praktisch onderwijs willen volgen

Welke zijn de mogelijkheden?

 • Een vorming die aangepast is aan het leertempo van de leerling en waar bijzondere technieken worden gebruikt om eventuele problemen bij te werken
 • Werken in kleine groepen onder voortdurende begeleiding
 • Door een geleidelijke aanpak van zoveel mogelijk beroepsvakken en technische vakken zijn de leerlingen beter in staat om later een definitieve beroepskeuze te maken.

Wat na het 1ste jaar B?

De leerling ontvangt een getuigschrift basisonderwijs en kan toegelaten worden tot het eerste leerjaar A of tot het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL).

Lessentabel

Basisvorming in 1B (27 lesuren)

2 lt.   Godsdienst/niet-confessionele zedenleer

2 lt.   Maatschappelijke Vorming

2 lt.   Frans

2 lt.   Lichamelijke opvoeding

2 lt.   Artistieke Vorming

2 lt.   Natuurwetenschappen

4 lt.   Nederlands

5 lt.   Techniek

4 lt.   Wiskunde

1lt.    BUDG€T

1lt.    GO for it!

Uitbreidingspakket in 1B (2 lesuren)

 • STEM-technieken
 • Coaching (enkel op advies van de school)

Keuzepakket in 1B (3 lesuren)

 • Sport 
 • Modules (wereldkeuken, human arts)

Wie kan dit leerjaar aan?

Alle leerlingen die het eerste leerjaar A hebben gevolgd en voor wie het oriënteringsattest dit tweede leerjaar niet uitsluit

Welke zijn de mogelijkheden?

 • Een vorming die een begin van een oriëntering beoogt, maar waar alle vormingscomponenten nog aan bod komen
 • Dit leerjaar is een eerste kennismaking met een aantal domeinen.
 • Deze kennismaking geeft de mogelijkheid begaafdheden te detecteren en interesse op te wekken om verdere studies aan te vatten.

Wat na het 2de jaar A?

 • De leerling kan toegelaten worden tot ASO, TSO, KSO en BSO van het eerste leerjaar van de tweede graad secundair onderwijs.
 • De leerlingen beschikken over een ruime keuze aan studiemogelijkheden in het Mab of in andere scholen in de omgeving.

Lessentabel

Basisvorming in 2A (26 lesuren)

2 lt.   Godsdienst/niet-confessionele zedenleer

1 lt.   Aardrijkskunde

2 lt.   Engels

3 lt.   Frans

2 lt.   Geschiedenis

2 lt.   Lichamelijke opvoeding

2 lt.   Natuurwetenschappen

5 lt.   Nederlands

1 lt.   Plastische opvoeding

2 lt.   Techniek

4 lt.   Wiskunde

Opties

Optioneel gedeelte in 2Aa Latijn (6 lesuren)

4 lt.   Latijn

2 lt.   Wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen)

Optioneel gedeelte in 2Ab moderne wetenschappen (6 lesuren)

1 lt.   British culture

2 lt.   Economie

1 lt.   Ondernemen

2 lt.   Wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen)

Optioneel gedeelte in 2Ac moderne wetenschappen - sport (6 lesuren)

2 lt.   Economie

2 lt.   Sportactiviteiten

2 lt.   Wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen)

Optioneel gedeelte in 2Ad sociale en technische vorming (8 lesuren)

2 lt.   Gezinstechnieken

1 lt.   Muzikale opvoeding

1 lt.   Plastische opvoeding

4 lt.   Praktische oefeningen gezinstechnieken

Wie kan dit leerjaar aan?

 • Alle leerlingen die het eerste leerjaar gevolgd hebben, kunnen ingeschreven worden in het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL).
 • Alle leerlingen die voor het einde van het kalenderjaar de leeftijd van 14 jaar bereiken, kunnen in het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) toegelaten worden.

Welke zijn de mogelijkheden?

 • Een vorming die een begin van een beroepsoriëntering beoogt, maar waar alle vormingscomponenten nog aan bod komen
 • Dit leerjaar is een eerste kennismaking met een aantal domeinen.
 • Deze kennismaking geeft de mogelijkheid begaafdheden te detecteren en interesse op te wekken om verdere studies aan te vatten.

Wat na het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL)?

 • De leerling kan toegelaten worden tot alle beroepsrichtingen van het eerste leerjaar van de tweede graad secundair onderwijs.
 • De leerlingen beschikken over een ruime keuze aan studiemogelijkheden in het Mab of in andere scholen in de omgeving.

Lessentabel

Basisvorming in 2B (16 lesuren)

2 lt.   Godsdienst/niet-confessionele zedenleer

2 lt.   Maatschappelijke Vorming

2 lt.   Frans

3 lt.   Lichamelijke opvoeding

1 lt.   Natuurwetenschappen

3 lt.   Nederlands

1 lt.   Plastische opvoeding

2 lt.   Wiskunde

Opties

Optioneel gedeelte in 2I metaal & kantoor- verkoop (18 lesuren)

2 lt.   Mechanica

7 lt.   Praktische oefeningen mechanica

2 lt.   e-Commerce

6 lt.   Handel

1 lt.   Nederlands

Optioneel gedeelte in 2D verzorging - voeding & kantoor- verkoop (18 lesuren)

4 lt.   Praktische oefeningen voeding/huishoudkunde

3 lt.   Praktische oefeningen verzorgingstechnieken/huishoudkunde

1 lt.   Verzorgingstechnieken/huishoudkunde

1 lt.   Voeding/huishoudkunde

2 lt.   e-Commerce

6 lt.   Handel

1 lt.   Nederlands

Partners

Scholengroep 25

Go onderwijs

Leeromgeving

Smartschool

Volg ons