Schrijf -ze- VRIJdag

Op vrijdag 21 oktober hebben de leerlingen tijdens de lessen levensbeschouwing massaal brieven geschreven om mee te doen aan de briefschrijfactie van Amnesty International.

Door het schrijven willen ze actie voeren tegen kinderarbeid, voor de rechten van kindvluchtelingen en tegen de doodstraf voor minderjarige daders.

"Met kinderrechten speel je niet!” is het thema van de 26ste Schrijf-ze-VRIJdag. Dit thema wordt uitvoerig behandeld tijdens de  de lessen levensbeschouwing . Zo werd er o.a. nagedacht of hun smartphone wel mensenrechtenproof is.

Partners

Scholengroep 25

Go onderwijs

Leeromgeving

Smartschool

Volg ons