Naar het containerpark

Meneer Deceuninck en mevrouw Lagast waren de begeleiders. De leerlingen werden meer dan een uur begeleid door Geert Willems, parkbeheerder van het containerpark in Blankenberge. Hij gaf ons uitleg over de verschillende soorten afval, het sorteren op de juiste manier, het recycleren van PET-flessen, eternit als gevaarlijk materiaal, soorten glas sorteren, wanneer je moet betalen voor welk afval, wat is KGA, composteren tot humus,... Kortom een leerrijke uitstap! Daarna moesten de leerlingen een afvalwerkboekje invullen en in de praktijk maakten ze originele afvalborden om later in de klas te hangen en uiteraard toe te passen.

Partners

Scholengroep 25

Go onderwijs

Leeromgeving

Smartschool

Volg ons