Informatie

Organisatie van de schooluren

De lessen beginnen 's morgens om 8.30 uur en eindigen 's middags om 12.05 uur. In de namiddag beginnen de lessen om 13.05 uur en eindigen ze (ten laatste) om 16.40 uur.

Op woensdagnamiddag zijn er geen lessen.

Verloop van een schooldag

Voormiddag

         8.10-  8.30  uur    ochtendspeeltijd

1ste lesuur  8.30-  9.20  uur   

2de lesuur   9.20-10.10  uur   

         10.10-10.25         uur    voormiddagspeeltijd

3de lesuur   10.25-11.15         uur

4de lesuur   11.15-12.05         uur   

         12.05-13.05         uur    middagpauze

Verloop van een schooldag

Namiddag

5de lesuur   13.05-13.55         uur

6de lesuur   13.55-14.45         uur   

         14.45-15.00         uur    namiddagpauze

7de lesuur   15.00-15.50         uur   

8ste lesuur  15.50-16.40         uur    

Maaltijden

Er is een mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen op school tegen € 4,50.

Ook soep wordt aangeboden voor € 0,80.

Hieronder vind je de menu's t.e.m. december.

Scholarest logo

Schoolrestaurant

De firma Scolarest verzorgt onze schoolmaaltijden. Het schoolrestaurant is uitgerust met een zelfbedieningssysteem waar de leerlingen een warme maaltijd kunnen nuttigen.

Via een Moneysafe betaalkaart (soort kredietkaart) kunnen de leerlingen hun maaltijd nuttigen.

 

Aanvraagformulier

Wie vorig schooljaar al een studiebeurs ontving, krijgt automatisch een nieuw aanvraagformulier thuisbezorgd door de Dienst voor Studietoelagen. Je kan dit document op het onthaal van de school afgeven, zodat het ingevuld kan worden. Wie voor het eerst een studiebeurs wenst aan te vragen, kan vanaf 1 september een blanco aanvraagformulier krijgen op het onthaal van de school. In de loop van september krijgt iedere eerstejaarsleerling hiertoe een herinneringsbrief.

Elk gezin heeft er recht op

Op de postzegel na is de aanvraag voor een studiebeurs volledig gratis. Elk gezin heeft er recht op. Denk niet te vlug dat je er geen aanspraak kan op maken. Dien de aanvraag hoe dan ook in. Voor meer informatie kan je terecht op www.studietoelagen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Onderwijscheques

Ook voor dit schooljaar reikt het stadsbestuur van Blankenberge in overleg met onze school onderwijscheques uit. Dit is een betaalsysteem waarop gezinnen met een laag inkomen een beroep kunnen doen. De cheques kunnen gebruikt worden om allerlei onderwijskosten aan de school te betalen. De cheques zijn op naam en gedurende het hele schooljaar geldig.

Wie maakt aanspraak op onderwijscheques?

De ouder(s) bij wie het schoolgaande kind gedomicilieerd is, op voorwaarde dat:

 • zij ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er in de laatste 6 jaar vóór de toekenning ervan ten minste 3 jaar ingeschreven waren;
 • het totale bruto-belastbaar jaarinkomen van het gezin niet hoger is dan
  15 000 euro (plus 3 000 euro per gezinslid dat geen gezinshoofd is);
 • het totale niet-geïndexeerd kadastrale inkomen niet hoger is dan
  1 000 euro;
 • zij geen openstaande schulden aan het stadsbestuur van Blankenberge hebben.

Wat is de waarde van onderwijscheques?

De cheques hebben een waarde van 10,00 euro en kunnen tussen 1 augustus en 
15 december aangevraagd worden op de dienst Premies en Pensioenen op de gelijkvloerse verdieping van het stadhuis. Binnen de 2 maanden na de aanvraag kunnen de cheques tegen contante betaling van 2,00 euro per cheque afgehaald worden. Het stadsbestuur betaalt de overige 8,00 euro.

Hoeveel cheques kan je aanvragen?

Het aantal cheques is beperkt per onderwijsgraad.

Secundair onderwijs (eerste graad)

 • Aantal cheques: 10
 • Waarde van een cheque: 10 euro
 • Totale waarde: 100 euro

Secundair onderwijs (tweede en derde graad)

 • Aantal cheques: 12
 • Waarde van een cheque: 10 euro
 • Totale waarde: 120 euro

Bewijsstukken

Elke aanvraag dient vergezeld te zijn van de nodige bewijsstukken:

 • het recentste aanslagbiljet van de belastingen;
 • een inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling;
 • het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing (indien je over een eigendom beschikt).

Het bewijs van inschrijving aan onze school kan op eenvoudige aanvraag op het onthaal van de school verkregen worden (via telefoon of e-mail).

Schoolreglement

Schoolreglement

Partners

Scholengroep 25

Go onderwijs

Leeromgeving

Smartschool

Volg ons