november 2015

Toneelvoorstelling van 'The English Theatre Company' voor alle leerlingen

Een stuk voor 10 tot 14-jarigen in het Engels, hun moedertaal, gespeeld door drie acteurs van de ENGLISH THEATRE COMPANY. De leerlingen begrepen verrassend veel van wat de drie acteurs zeiden…ze snapten de situatie en leefden enthousiast mee. 

Succesvolle pasta-avond ten voordele van de gwp's

In een fraai door leerkrachten en leerlingen versierd schoolrestaurant luisterden ouders, hun familieleden en vrienden en leerlingen én GOB-voorzitter David Dehenauw eerst naar hen begroetend wn. directeur Sibylle Decuyper, dan naar leerlingen  – 2de j. Maxime Vanden Berghe en Chinouk Teerlinck , 3de jaar (atheneumleerlingen nu, Charlot Van Hollebeke en Bo Maertens)  en lerares Nederlands Sharon Deserranno, die de gwp’s van vorig schooljaar voorstelden en toelichtten. Iedereen keek ondertussen naar beelden van die voorbij geïntegreerde werkperiodes.

Leerlingen en personeelsleden herdenken slachtoffers Parijs met één minuut stilte

Leerkrachten en leerlingen besteedden aandacht aan de bloedige gebeurtenissen in Parijs op 13 november. Kentnet- en andere tv-nieuwsuitzendingen werden bekeken en beluisterd, kranten werden erop nageslagen…ook Frans- Engels- en Duitstalige. En om 12.00u was er overal gezamenlijk een minuut stilte. 

Partners

Scholengroep 25

Go onderwijs

Leeromgeving

Smartschool

Volg ons