oktober 2015

Schrijf-ze-VRIJdag

Onze leerlingen schreven vandaag en deze week heel veel brieven omdat ze bezorgd zijn om de mensenrechten in de wereld.

Het lespakket van Amnesty International werd in de lessen levensbeschouwing voorbereid.

Na een goede brief kregen ze een polsbandje van de schrijfactie van AI.

Partners

Scholengroep 25

Go onderwijs

Leeromgeving

Smartschool

Volg ons