september 2015

Informele ouderavond: 'Met de boekentas van uw zoon/dochter naar school'

In de Maerlant Middenschool werden de ouders van de nieuwe leerlingen door het team van harte welkom geheten. 
Na een korte voorstelling door de directie werden de ouders door de klastitularissen meegenomen naar de klaslokalen waar hun kinderen dagelijks zitten. De klastitularis legde uit wat zijn of haar rol was en benadrukte de samenwerking school-ouders. Vervolgens kwam een leerlingenbegeleider een woordje uitleg geven over die functie en ten slotte werd ook het concept van smartschool als een meerwaarde voor ouders uitgelegd. 

Solidariteitsactie vluchtelingen

Het vluchtelingenprobleem laat ons op school ook niet koud en daarom hebben enkele leerlingen NCZ alvast meegedaan met de solidariteitsactie van het Huis van de Mens (vrijzinnige organisatie).

Ze hebben  allerlei materiaal (kledij, dekens, speelgoed,…)afgegeven aan mevrouw Puystjens. Die spullen werden vervolgens naar  het Huis van de Mens in Brugge gebracht. Dit gaat dan naar Sijsele.

Partners

Scholengroep 25

Go onderwijs

Leeromgeving

Smartschool

Volg ons